Coral Haze*

Pantone Postcard, Pen and Collage, 2016

*The colour of your blushing cheeks

Gift box & card/postcard

+32 487 21 93 92  |   karenardila@gmail.com

© 2019 by Karen Ardila Olmos

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Icono negro Tumblr
  • Black Vimeo Icon
  • Icono negro LinkedIn