Frederique's Mother

A little gift for her bithday.

Frederique's mother loves her doggie and plants.

Watercolour, pencil, and acrylic, 2018

+32 487 21 93 92  |   karenardila@gmail.com

© 2019 by Karen Ardila Olmos

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Icono negro Tumblr
  • Black Vimeo Icon
  • Icono negro LinkedIn