Golden Egg

Collage, ink, pencil, 2016

A small birthday note on a brand new bed.

+32 487 21 93 92  |   karenardila@gmail.com

© 2019 by Karen Ardila Olmos

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Icono negro Tumblr
  • Black Vimeo Icon
  • Icono negro LinkedIn